Fjordabaaten

- for bevaring og bruk av veteranskip

Harald Sætres blogg (200)

MS Granvin får tilbake det originale skipsrattet

Det originale skipsrattet frå 1931 kjem no tilbake på MS Granvin. Sist tysdag fekk Øyvin Konglevoll, Hans Sandven og Harald Sætre frå Veteranskipslaget Fjordabåten overlevert rattet i byte mot noverande ratt som har vore om bord sidan styremaskinen (Tenfjord) vart montert av Olav Linga tidleg på 1970-talet. Rattet har dei siste åra vore i sonen, Einar Olav…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 8 januar 2020 kl. 9.00 — Ingen kommentarer

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 20 desember 2019 kl. 13.19 — Ingen kommentarer

KONGENS FORTJENESTEMEDALJE TIL ØYVIN KONGLEVOLL

På tirsdag ble det kjent at Øyvin Konglevoll er tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt store engasjement innen frivillige lag og organisasjoner gjennom mange år. Det er særlig innen tre områder; kystkultur, brannmiljø og musikkorps Øyvin har gjort et uvurderlig arbeid. Overrekkelsen skjer den 13. desember ved Ordføreren i Bergen.   Gratulerer Øyvin !…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 5 desember 2019 kl. 19.30 — Ingen kommentarer

Effektiv dugnadsinnsats om bord i MS Granvin

Etter ein flott tur i indre Hardanger, gjekk MS Granvin til Hardanger Fartøyvernsenter. Torsdag 19. september tok 8 - 9 medlemmer i laget turen til Norheimsund for å rydda og ellers klargjera båten for restaureringsarbeid som HFS skal utføra i vinter. Her skal bl.a. mannskapslugarane akter setjast opp att etter at dei vart demonterte ifbm. stålarbeida som vart utført i Dåfjorden for 2-3 år sidan. Det vart ein triveleg og sosial dag i Norheimsund. …

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 19 september 2019 kl. 13.30 — Ingen kommentarer

MS GRANVIN - SESONGAVSLUTNING MED TUR I HARDANGER

Fra Øyvin Konglevoll har vi fått denne flotte reisebeskrivelsen da MS Granvin gikk til Hardanger via Stord, samt rundturene i det gamle ruteområdet som i sin tid Granvin betjente i Hardanger. Under fanen "Bilder" vil du finne diverse bilder fra turen:

Tirsdag 3. september satte M/S «Granvin» kursen for Hardanger Fartøyvernsenter for restaureringsarbeider. Turen gikk via Stord. Med fra Bergen var 26 elever fra Bergen Maritime Videregående Skole, samt 3 lærere. En av disse, Cecilie Holm…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 13 september 2019 kl. 19.00 — Ingen kommentarer

".... SÅ BLANKPUST OG FIN AT HAN LYSER"

I vinter har MS Granvin lege i Sagvåg der medlemmer frå Stord, under leiing av Kåre Kvalvik, har gjort eit imponerande dugnadsarbeid med å få båten klar til årets sesong. Onsdag kom MS Granvin, nyoppussa og flott i strekken, til Bergen.

Men enno gjenstår det ein skikkeleg dugnadsinnsats for medlemmene i Bergen, det må ryddast om bord og heile båten må vaskast ned før den er klar for sin første tur.  

Første dugnadsdag vert tysdag 2. april frå kl. 18. Det vert kaffi og noko å…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 29 mars 2019 kl. 12.30 — Ingen kommentarer

DUGNAD OM BORD I DS STORD I

DS Stord I ligg godt tildekka ved Holbergskaien i Bergen, og tilsynelatande utan aktivitet om bord. Men kvar tysdag (og også andre dagar) er det dugnad med mange frammøtte , noko dei mange bilane på kaien fortel. I tillegg til mannskapet og andre interesserte medlemmer, får også elevar frå Bergen Maritime vgs. opplæring i praktisk, maritimt arbeid.  På ein så stor båt er det arbeid til alle. Det største dugnadsprosjektet i vinter er ny himling i gangar og restaurasjonsområdet på…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 12 mars 2019 kl. 15.30 — Ingen kommentarer

PRESSEMELDING FRÅ RIKSANTIKVAREN

I dag vart det kjent kva fartøy som får midlar for 2019. Sjå lenka under:

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Tilskudd-til-fartoey-i-2019

Lagt til av Harald Sætre den 11 mars 2019 kl. 17.30 — Ingen kommentarer

MARKNADSFØRING AV FJORDABÅTANE OG KYSTKULTUREN

Etter at den formelle delen av årsmøtet i Veteranskipslaget Fjordabåten var ferdig, fortalde Kjell Magnus Økland frå Stiftinga Kystsogevekene (som truleg snart byter namn til Stiftinga Kystkultur no!) om korleis ein via nettstaden www.kystkultur.no snart kan marknadsføra både fjordabåtturar og andre kystkulturarrangement på ein effektiv måte. Denne vevsida vert klar i løpet av våren 2019.…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 9 mars 2019 kl. 22.49 — Ingen kommentarer

GLYTT FRÅ ÅRSMØTET I VETERANSKIPSLAGET FJORDABÅTEN

Laurdag 9. mars vart årsmøtet i Veteranskipslaget Fjordabåten halde i Kystkultursenteret i Sandviksboder i Bergen. Rundt 35 medlemmer var tilstades på møtet som vart leia av leiaren,  Hanne Huseklepp på ein framifrå måte. Til behandling var dei vanlege årsmøtesakene, rekneskap og val av styra i laget og stiftelsen DS Stord I. I tillegge vart det grundig redegjort for arbeida som er utførte på båtane i vinter og drifta den komande sesong. Referat vert sendt medlemmene.  …

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 9 mars 2019 kl. 21.00 — Ingen kommentarer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet i Veteranskipslaget Fjordabåten (MS Granvin og DS Stord I i Stiftelsen) er fastsett til laurdag 9. mars 2019 kl. 13:00 i Kystkultursenteret, Sandviksboder 16, 3. etg. i Sandviken, Bergen.

Innkalling med vedlegg, samt Dampsskibsposten nr. 1/2019, er no på veg ut til medlemmene.

Bildet: Frå pakkedugnaden på Gamle Brannstasjonen i Bergen. Foto: Harald Sætre…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 21 februar 2019 kl. 13.30 — Ingen kommentarer

VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR. VELKOMMEN OM BORD I 2019.

Lagt til av Harald Sætre den 22 desember 2018 kl. 18.30 — Ingen kommentarer

MS Granvin har fått fornyet passasjersertifikatet

Etter de omfattende arbeidene om bord i MS Granvin, har styret den gledelige meldingen at Sjøfartsdirektoratet ikke har noe å utsette på det som er gjort om bord, og har fornyet passasjersertifikatet. MS Granvin er nå klar for Fjordsteam i Bergen.

Lagt til av Harald Sætre den 31 juli 2018 kl. 18.30 — Ingen kommentarer

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 14 juli 2018 kl. 11.31 — Ingen kommentarer

MS GRANVIN I SAGVÅG

No er MS Granvin tilbake i Sagvåg etter eit halvt år ved Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund. I Sagvåg vert det utført diverse arbeid, bl.a. vannblåsing av skansekledningen,  smøring av styrehustaket og teaken. Som kjent blir ikkje arbeidet med lugarar m.v. ferdig i sommar, så båten skal tilbake til Hardanger Fartøyvernsenter til hausten. 

Diverre vert ikkje båten klar til å ta oppdrag i juli. Håpet er no at sertifikata er på plass til Fjordsteam i august. Men her er det…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 28 juni 2018 kl. 20.00 — Ingen kommentarer

STYRET KALLER INN MEDLEMMENE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Lagt til av Harald Sætre den 21 juni 2018 kl. 20.00 — Ingen kommentarer

FLOTT DUGNADSVER

I mai har det vore perfekt ver for dugnad om bord i MS Granvin. Her er Geir Skaret og Kåre Kvalvik i på styrehustaket. Benarolje og amerikansk terpentin gjer underverket. Det var det behov for.

Kåre Kvalvik.

Geir…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 26 mai 2018 kl. 9.44 — Ingen kommentarer

TID FOR DUGNAD OM BORD I MS GRANVIN

Våren er dugnadstid, også for Veteranskipslaget Fjordabåten og MS Granvin. I dag var 5 - 6 medlemmer i Norheimsund og rydda og sorterte i utstyr som er blitt lagra i salongen under dekk. No er den klar for nedvasking og ein omgang med måling. I tillegg vart sjøvannsventilen til hovudmotoren skifta. Den gamle hadde for lengst sett betre dagar.

Men det er enno mykje å gjera før båten kan presenterast, så det er fint hvis medlemmer og andre interesserte stiller opp neste gong det blir tur…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 17 april 2018 kl. 20.35 — Ingen kommentarer

MS GRANVIN - MANGE BRIKKER SKAL PÅ PLASS

Også desse tre dørene har Øystein Fadnes pussa opp.

Det er mange som bidreg i arbeida med MS Granvin. Og det er ikkje berre ved skipsverft og fartøyvernsenter at det vert utført arbeid. Også mange privatpersoner syter for at alle brikkene fell…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 13 april 2018 kl. 23.30 — Ingen kommentarer

DUGNAD - DS STORD I

Solid dugnadsinnsats heile året må til for å halda DS Stord I "ship shape". No står sesongen for døra, og det er mykje som skal gjerast om bord før gamle dampen kan kasta loss. Om nokre dagar blir "vinterkåpa" teken av. Bileta syner dugnadsgjengen som var i aksjon sist laurdag.…

Fortsett

Lagt til av Harald Sætre den 12 april 2018 kl. 10.00 — Ingen kommentarer

© 2020   Created by Terje Kvamme.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår